Superbrands Seal of Excellence

superbrands-area

SUPERBRANDS SEAL OF EXCELLENCE

Superbrands Seal of Excellence är det märke som skiljer Superbrands från övriga varumärken. Superbrands sigill får användas av ett företag eller varumärke som uppnått Superbrandsstatus (se listan över dessa varumärken här). Allt missbruk är strängt förbudet. Av de cirka 175 000 varumärken som finns i Sverige är det cirka 0,3% som uppnår Superbrandsstatus. 

Superbrands genomför regelbundet en omfattande obereonde undersökning i flera steg där de starkaste varumärkena på en viss marknad identifieras. Samma typ av studie görs i cirka 80 länder världen över. 

Studier gjorda av undersökningsföretag som Nielsen, Synovate, TNS och andra internationella undersökningsföretag visar att produkter eller tjänster som associeras med Superbrands sigill säljer bättre.

Superbrands har beställt en undersökning av Nielsen för att undersöka genomslaget av ”Superbrands Award Seal”. Undersökningen genomfördes på 48 marknader och visade att 74% av de tillfrågade som kände till Superbrands mer eller mycket mer troligt skulle välja den produkt eller tjänst som hade Superbrandsstatus. Detta är ett tecken på det värde och konkurrenskraft som Superbrands Award Seal innebär.