Superbrands program 2019

Superbrands program är speciellt framtaget för de varumärken som kvalificerar sig till att bli Superbrands. Programmet är ett sätt att maximalt utnyttja sin Superbrandsstatus. Läs mer om de olika delarna nedan.

Program Sigill Uppslag i bok Antal böcker Eget omslag Online
Platinum Ja Ja 50 Ja  Ja
Guld Ja  Ja  100  Nej  Ja
Silver Ja  Ja  200  Nej  Ja

Representerar du ett Superbrand och vill veta mer om hur ni kan utnyttja er Superbrandsstatus är du välkommen att kontakta oss för mer information. Den officiella listan över Superbrands i Sverige för 2017 presenteras i december 2016 här

I Sverige utses sammantaget 500 Superbrands. Detta motsvarar cirka 0,3 % av det totala antalet varumärken på marknaden. Det är alltså ytterst få förunnat att erhålla Superbrandsstatus. Superbrands genomför regelbundet sedan 1995 varumärkesundersökningar i flera steg för att identifiera de starkaste varumärkena på 86 marknader världen över. Studien är en kombination av kvantitativ och kvalitativ studie där fakta i form av nyckeltal kombineras med en poäng som bestäms av en jury (Superbrands Council) bestående av marknadsförings- och varumärkesexperter. De varumärken som placerar sig bäst i undersökningen erhåller Superbrandsstatus för en period om 1-2 år. Det går alltså inte att köpa sig in i studien och deltagande erbjuds först efter det att varumärkena erhållit Superbrandsstatus. 

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Fråga: Hur många varumärken erhåller Superbrandsstatus?

Svar: I Sverige utses totalt 500 varumärken från alla branscher. Detta antal skiljer sig något åt från olika marknader. 

Fråga: Hur länge har Superbrands funnits?

Svar: Superbrands har funnits sedan 1995. 

Fråga: Hur många länder finns Superbrands representerat i?

Svar: Idag finns Superbrands representerat i 86 länder. 

Fråga: Kostar det något att bli ett Superbrand?

Svar: De varumärken som uppnår Superbrandsstatus gör detta på grund av ett framgångsrikt arbete. Det kostar däremot inte någonting att bli bedömd i vår studie. 

Fråga: Kan man köpa sig in i Superbrands studie?

Svar: Nej, Superbrands genomför en studie i flera steg och urvalet går ej att påverka eller köpa sig in i.