Superbrands 2018

sb-favicon

Här kommer vi att lista de varumärken som erhållit status som Superbrands i Sverige för 2017. Preliminär tidpunkt för listning av Superbrands i Sverige är under hösten 2017. Har du några frågor kring Superbrands eller själva programmet är du mycket välkommen att kontakta oss. Maila oss gärna på info@superbrands.se. Med vänliga hälsningar Superbrands Sverige.

De varumärken som uppnått Superbrands äger rätten att använda Superbrands Seal of Excellence. Alltså det sigill som skiljer Superbrands från övriga varumärken. Läs mer om Superbrands Seal of Excellence här  http://superbrands.se/superbrands-seal-of-excellence/

 


Superbrands i Sverige år 2017

Nedan är de branschkategorier som Superbrands utses inom.


 

1. Olja & Gas (Oil & Gas)

2. Råvaror (Basic Materials)

3. Industri (Industrial)

4. Dagligvaror (Consumer Goods)

5. Hälsovård (Health & Care)

6. Konsumenttjänster (Consumer Services)

7. Telekommunikation (Telecommunications)

8. Kraftförsörjning (Utilities)

9. Finans (Financial)

10. Teknologi (Technology)

 


 

icb

 

Branschsammanställningen baseras på ICB (Industry Classification Benchmark) som i sig är utvecklad av Dow Jones och FTSE. Läs mer om ICB här: http://www.icbenchmark.com/