Studien

Superbrands Brand Council

Superbrands varumärkesundersökning

Superbrands genomför en omfattande oberoende studie i syfte att identifiera de i särklass starkaste varumärkena i Sverige. De varumärken som uppnår Superbrandsstatus gör detta på grund av ett framgångsrikt och långsiktigt varumärkesarbete. Av alla varumärken i Sverige är det färre än 0,3 % av varumärkena som uppnår Superbrandssstatus. De varumärken som uppnår Superbrandsstatus presenteras i vår lista över svenska Superbrands samt i Superbrandsboken. De har även möjlighet och rätt att använda Superbrands Seal of Excellence i sin marknadsföring under den tid status gäller.

Studien genomförs vartannat år och sker i flera steg. Det första steget är en filterstudie där de varumärken som inte uppfyller de ställda kraven faller bort. Det andra steget är en kvantitativ studie där data från olika oberoende källor vägs samman och resulterar i en poäng. De varumärken med högst poäng uppnår Superbrandsstatus. Därefter sker en kvalitativ bedömning där Superbrands council gör en subjektiv bedömning av varumärkena som sedan resulterar i en varumärkestopplista.

Superbrandsstudiens olika steg

  • Steg 1, filterstudie

Första steget av undersökningen är en filterstudie i syfte att identifiera de varumärken som är möjliga Superbrands. I denna fas görs korsvisa körningar mot flera olika tillförlitliga databaser i kombination med Superbrands algoritm. Här filtreras cirka 98,6% av alla varumärken bort och kvar blir de 2 500 st. varumärken som utgör möjliga kandidater. 

  • Steg 2, kvantitativ studie

I nästa steg görs ytterligare körningar där vi tar hänsyn till branschspecifik data för att identifera de varumärken som är starkast inom sitt område. Här filtreras ytterligare 80% av alla kandidater bort och kvar blir de 500 st. som utnämns till Superbrands. Dessa utgör 0,3% av Sveriges alla varumärken. 

  • Steg 3, kvalitativ studie

Det tredje steget är en kvalitativ bedömning som syftar till att låta ett expertråd göra en subjektiv bedömning av de varumärken som uppnått Superbrandsstatus. Detta mynnar ut i en listning inom respektive bransch. 

  • Steg 4, analys som även presenteras i bokform

I det fjärde steget presenteras en analys där vi listar samtliga Superbrands mjuka värden utifrån en tiogradig skala. Samtliga varumärken bedöms inom dessa nio olika faktorer: Arv, Förtroende, Innovation, Samhörighet, Omtanke, Nostalgi, Prestige, Acceptans och Förebild. 

 

Globalt samarbetar Superbrands med undersökningsföretaget Nielsen i syfte att säkerställa det mervärde som Superbrandsstatusen ger de företag som uppnår statusen. Läs mer om Nielsen här

 

NIelsen