Om Superbrands

SUPERBRANDS I SVERIGE

Superbrands är en internationell och oberoende auktoritet inom varumärkesbyggande och marknadsföring, som i sina årliga publikationer beskriver historien om varumärken och företagen bakom dem. Sedan 22 år ägnar sig organisationen Superbrands åt att premiera framgångsrika varumärken och att bidra till deras varumärkesprofilering. Dessutom fungerar Superbrands som ett nätverk, där de deltagande företagen kan dra nytta av varandras erfarenheter och utbyta kunskap och inleda samarbeten. Superbrands har växt till ett globalt nätverk och finns i dag i 86 länder, på fem kontinenter i världen – vilket gör Superbrands till en verkligt global organisation.

Superbrands verksamhet i Sverige

Superbrands har funnits i Sverige sedan 2004 och drivs numera från Stockholm. Superbrands genomför omfattande undersökningar i flera steg som leder fram till att de starkaste varumärkena identifieras. Ett urval av dessa Superbrands presenteras sedan även i fallstudieform i Superbrandsboken. 

Superbrands syfte är att främja kunskapen om framstående varumärken och deras betydelse på marknaden, samt lyfta fram och belöna Sveriges starkaste varumärken. Målsättningen är även att inspirera andra företag genom att framhäva framstående och vinnande företags framgångsrecept.