Superbrands i Sverige 2017

Under våren 2017 presenteras de varumärken som uppnått Superbrandsstatus i Sverige.

Stockholm, Sverigeoktober 28, 2016

Superbrands genomför just nu en omfattande studie i flera steg i syfte att identifiera de i särklass starkaste varumärken i Sverige. Statusen framåt baseras på prestationen under flera år bakåt i tiden. Det totala antalet varumärken som uppnår Superbrandsstatus i Sverige är 500 st. detta motsvarar mindre än 0,3% av det totala antalet varumärken registrerade i Sverige. De varumärken som uppnår Superbrandsstatus kommer att listas på www.superbrands.se.

För mer information om Superbrands i Sverige vänligen kontakta

Robert Scherman, vd, Superbrands Sverige
E-post: robert@superbrands.se, mobiltelefon: 0708-875 879

Superbrands är en oberoende internationell auktoritet som identifierar och belönar framgångsrikt varumärkesarbete. Superbrands grundades 1995 och finns idag representerade i fler än 86 länder på fem kontinenter. Superbrands belönar varumärken med Superbrandsstatus, ger dem rätten att använda Superbrands Seal of Excellence samt presenterar dem i Superbrandsboken.

###

This entry was posted in . Bookmark the permalink.