Historien om Superbrands

superbrands

Superbrands start som organisation

Superbrands började år 1994 som ett radioprogram på GLR (nu BBC Radio London). Detta program hade som målsättning att ge vanliga konsumenter en ökad inblick i de varumärken som påverkar deras liv.

Baserad på radioprogrammets framgång så grundades Superbrandsorganisationen år 1995. Dess främsta uppdrag var att främja varumärkesarbete och identifiera och uppmärksamma exceptionella varumärken. Vid denna tid kunde man inte föreställa sig att organisationen inom bara några år skulle ha någon sådan fenomenal framgång – eller att den skulle vara den globala auktoritet den är i dag.

Den första Superbrandsboken

Den första referensboken som Superbrands publicerade i Storbritannien innehöll internationella varumärkesikoner som American Express och Coca-Cola till inhemska favoriter som British Airways och Cadbury. Trenden att den nationella urvalsprocessen resulterar i en mix av internationella och lokala varumärken har hållit i sig sedan dess. Sexton procent av varumärkena som var omnämnda i den första boken kvalificerade sig och porträtterades i Superbrands 10 år, jubileumsutgåvan som publicerades 2005. Trettioåtta procent av dessa varumärken fortsätter att kvalificera sig internationellt.

Två ytterligare utgåvor, var och en större i format och status, kom 1996 och 1997. Detta banade vägen för det första internationella Superbrandsprogrammet som genomfördes i Australien. Utgivaren Stephen P. Smith skapade Superbrands koncept och grundande den internationella organisationen.

Superbrands blir ett internationellt nätverk

År 2000 inleddes en period av internationell tillväxt i och med att Danmark, Frankrike, Hong Kong, och USA genomförde program. Mer nyligen har Argentina, Kanada, Tyskland, Japan, och Sydafrika blivit medlemmar av det internationella nätverket. Exceptionell tillväxt har ägt rum i Asien, Europa, och i Mellanöstern. I dag är Superbrands den världsledande plattformen för uppmärksammande av varumärkesarbete och är etablerat i 80 länder runt om i världen.